suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Skolhälsovård för elever i specialklasser

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården är ämnad för specialskolornas elever och deras familjer. Tjänsten är lagstadgad och avgiftsfri. Barnneurologiska enheten svarar för specialskolornas skolhälsovård samt bedömningen av vård- och rehabiliteringsbehov hos elever i Åbo, handledning och uppföljning av tjänsterna i skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 19.8.2019