suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Skolhälsovård

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovårdens målsättning är:

  • att främja elevernas hälsa och att i samarbete med föräldrarna, lärarna och den övriga elevvården trygga en sund tillväxt, utveckling och psykiskt välbefinnande för eleverna
  • att identifiera de elever och familjer som har särskilt behov av stöd och ordna det stöd som behövs i ett så tidigt skede som möjligt
  • att främja hälsoaspekterna, välfärden och tryggheten i hela skolsamfundet och skolmiljön.

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 1-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 10.12.2021