suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Skolgångsbiträden

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vid behov har skolor skolgångsbiträden vars uppgift är att handleda och stöda eleverna under skoldagen. Alla skolgångsbiträden jobbar både med enskilda elever och med grupper.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster utan extra kostnad. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 28.5.2023