suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Skol- och studerandehälsovård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Skol- och studerandehälsovården har till uppgift att främja unga människors välbefinnande samt sunda uppväxt och utveckling. Verksamheten går ut på att så tidigt som möjligt identifiera elever som behöver särskilt stöd samt vid behov också hänvisa dem till fortsatta undersökningar och vård.

Skolhälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med hälsokontroller. Hälsovårdaren bedömer elevens ...

Gör så här

laura.mannisto@kauniainen.fi

kristina.kaiser@kauniainen.fi

Granhultsskolans skolhälsovårdare - Sähköposti: suvi.vontroil@kauniainen.fi

Svenska skolcentrums skolhälsovårdare - Sähköposti: mariann.olin@grankulla.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skolhälsovårdens anställda följer upp elevens uppväxt och utveckling. Dessutom främjar de elevens hälsa och välbefinnande samt stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är hälsosam och trygg.

Eleven får genomgå hälsoundersökning i varje årskurs. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården eleven vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 30.3.2023