suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Skol- och studerandehälsovård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Skol- och studerandehälsovården har till uppgift att främja unga människors välbefinnande samt sunda uppväxt och utveckling. Verksamheten går ut på att så tidigt som möjligt identifiera elever som behöver särskilt stöd samt vid behov också hänvisa dem till fortsatta undersökningar och vård.

Skolhälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med hälsokontroller. Hälsovårdaren bedömer elevens fysiska, psykiska och sociala välmående och ger hälsorådgivning enligt elevens utvecklingsnivå. Om det uppstår bekymmer, planeras stödåtgärder och vid behov ytterligare undersökningar tillsammans med eleven och vårdnadshavaren samt den övriga elevvården.

Vårdnadshavarna underrättas alltid om hälsokontrollerna.

Dessutom utför hälsovårdaren små ingrepp, såsom vaccinationer och borttagning av stygn.

Vid sjukdomsfall ska eleverna gå till hälsocentralen, esboborna till den hälsocentral i hemkommunen som ligger närmast hemmet och grankullaborna till Grankulla hälsocentral.

Vårdnadshavarna ska informera hälsovårdaren om t.ex. följande saker: allergier, specialdiet, kronisk sjukdom, smittsamma sjukdomar.

I skolan sköter man inte sjuka och man får inte komma sjuk till skolan. Den akuta första hjälpen ges alltid och råd ges i alla hälsovårdsfrågor.

Gör så här

laura.mannisto@kauniainen.fi

Granhultsskolans skolhälsovårdare - Sähköposti: suvi.vontroil@kauniainen.fi

kristina.kaiser@kauniainen.fi

Svenska skolcentrums skolhälsovårdare - Sähköposti: mariann.olin@grankulla.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 19.10.2020