suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Skogsdatatjänster

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med skogsdata avses geografisk information som beskriver skogen samt skogsvården och användningen av skogen. Skogscentralen samlar in skogsdata om privatägda skogar. Till exempel kommuners och församlingars skogar räknas inte som privatägda.

Skogsdata kan i MinSkog.fi ses och utnyttjas av skogsägaren och med skogsägarens lov av aktörer. Lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (skogsdatalagen) styr publiceringen av skogsdata.

Skogsdata kan utnyttjas också till exempel i regional planering av skogar och skogsbruk, vid utvärderingen av beståndets användningsmöjligheter och generellt i utvecklingen av skogsnäringarna.

Gör så här

Du hittar skogsdata om din skog i MinSkog.fi.

För vem och på vilka villkor

Skogsägaren ser data om den egna skogen genom att logga in i MinSkog.fi. Data kan också utnyttjas av aktörer förutsatt att skogsägaren gett sitt tillstånd till det. Kartor och statistik som alla kan se finns på www.skogscentralen.fi.

Dessutom kan du begära att få data utgående från dina egna behov och överlåtandet av dem bygger på skogsdatalagen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Utgångspunkten är att skogsdata är avgiftsfria. För en del tjänster tas en avgift ut som bygger på Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 30.7.2020