suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Skogsbranschens anmälan om tjänst

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med en anmälan om tjänst ber du en tjänsteproducent ta kontakt med dig när du är intresserad av experttjänster i skogsbranschen, till exempel när du vill ha en skogsbruksplan eller konsulttjänster som har med skogsbranschen att göra. Anmälan om tjänst lämnar du enkelt in i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.

Gör så här

Logga in i MinSkog.fi med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort. Ny anmälan om tjänst lämnar du in: Ärenden > Servicetorget > Anmälningar om tjänster.

För vem och på vilka villkor

Skogsfastighetens ägare kan lämna in en anmälan om tjänst för de tjänsteproducenter som denne själv har valt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 3.1.2022