suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Skjutvapentillstånd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar. Tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och gassprayer kan också beviljas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

Gör så här

Tillståndsansökningar enligt skjutvapenlagen med vissa undantag anhängiggörs genom en muntlig ansökan som den tjänsteman som mottar ansökan registrerar i polisens vapenregistersystem. Sökanden ska dock alltid motivera sin ansökan skriftligen.

Vid ansökan om vapentillstånd behövs:

- pass eller identitetskort (körkortet är inte en officiell identitetshandling)

- skriftliga motiveringar till ansökan och övriga dokument som behövs för att motivera ansökan

- militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring

- betyg enligt användningssyftet för skjutvapnet

Mer information om ansökningar enligt skjutvapenlagen, såsom parallella tillstånd, gemenskapstillstånd, vapenhanteringstillstånd, ansökningar om duplettexemplar, privata införsel- och överföringstillstånd eller det europeiska skjutvapenpasset finns på polisens webbplats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020