suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Skiftvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ett barn kan få kvälls-, natt- och veckoslutsvård under den tid som föräldrarna har regelbundet skiftarbete eller studerar.

Barnens vårdtider grundar sig på föräldrarnas arbetsskift eller studiescheman. När behovet av skiftvård slutar får barnet en annan dagvårdsplats än i en skiftvårdsgrupp eller på ett skiftvårdsdaghem.

På sommaren och under helgdagar har skiftvårdsdaghemmen jour enligt ett skilt tillkännagivande som ges åt föräldrarna i daghemmen.

För vem och på vilka villkor

Ni kan ansöka om skiftesvårdsplats för ert barn om ni arbetar i skift eller studerar på kvällarna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få skiftesvård inom småbarnspedagogiken. Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn kan få en skiftesvårdsplats när barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare utför skiftarbete eller studerar på kvällar. I skiftesvården deltar barnet i småbarnspedagogiken till exempel på kvällar, nätter, veckoslut eller vardagar och helger.

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas i daghem eller familjedagvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 20.1.2022