suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Skiftesvård

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Om ditt barn behöver kvälls- eller veckoslutsvård på grund av dina arbets- eller studietider arrangerar Åbo stad skiftesvård runt om dygnet. Skiftesvårddagvårds finns i olika stadsdelar i Åbo.

Gör så här

Gör ansökan i småbarnspedagogikens e-tjänster. Du kan också printa ut och fylla i blanketten och skicka den med post eller lämna den på Småbarnsfostrans serviceenhet vid Salutorgets Monitori. Om du behöver hjälp med blanketten kan du ringa eller komma till kundbetjäningen i Monitori.

För vem och på vilka villkor

Ni kan ansöka om skiftesvårdsplats för ert barn om ni arbetar i skift eller studerar på kvällarna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få skiftesvård inom småbarnspedagogiken. Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Skiftesvård arrangeras för barn som i förskoleundervisningsavtalet har behovet för skiftesvård nedtecknat. När du ansöker skiftesvårdplats bör du ha intyg om dina arbets- eller studietider.

Lämna dina inkomstuppgifter. Förskoleavgiften baserar på dina inkomster och familjens storlek.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn kan få en skiftesvårdsplats när barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare utför skiftarbete eller studerar på kvällar. I skiftesvården deltar barnet i småbarnspedagogiken till exempel på kvällar, nätter, veckoslut eller vardagar och helger.

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas i daghem eller familjedagvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 1.7.2021