suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Sjömanshälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vår hälsovårdscentral är också en sjömanshälsovårdscentral. Därför ordnar vi hälso-, sjuk- och tandvård till alla sjömän obereoende av hemort och nationalitet.

Gör så här

Vår hälsovårdscentral är också en sjömanshälsovårdscentral. Därför ordnar vi hälso-, sjuk- och tandvård till alla sjömän obereoende av hemort och nationalitet. De läkare som blivit utnämnda till sjömansläkare av Valvira får utfärda sjömansläkarintyg. Kontakta telefonrådgivningen eller munhälsovården för tandvård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vissa kuststäder upprätthåller hälsotjänster för sjöfarare oavsett sjöfararens hemkommun. Tjänsterna omfattar även mun- och tandvård.

Tjänster tillhandahålls av Björneborg, Fredrikshamn, Helsingfors, Jakobstad, Kemi, Kotka, Nyslott, Raumo, Uleåborg, Vasa och Åbo. Dessa städer ska tillhandahålla sjöfarare även företagshälsovård oavsett var sjöfararens arbetsgivarerederi är etablerat.

Företagshälsovården för sjöfarare omfattar utöver hälsotjänster för arbetstagare även bland annat utredning av hur sunda och trygga arbetsförhållandena är samt förebyggande av arbetsrelaterade hälsorisker.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 27.7.2020