suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Servicestyrning för barn

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Om ett barn under 13 år har problem med hälsan, en sjukdom eller skada, familje- eller kompisrelationerna eller skolan, erbjuder kommunen rådgivning för barnet och familjen i frågor gällande de tjänster som erbjuds. Rådgivarna (skolhälsovårdare, socialarbetare, skolkurator, skolpsykolog) berättar hurdan hjälp och vilka tjänster som erbjuds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar också till andra tjänster än de som produceras av kommunen.

Barnets vårdnadshavare eller någon annan närstående kan få råd till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ett barn under 13 år har problem med hälsan, en sjukdom eller skada, familje- eller kompisrelationerna eller skolan, har familjen rätt till handledning och rådgivning gällande de tjänster som erbjuds. Rådgivarna berättar hurdan hjälp och vilka tjänster som erbjuds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar familjen till serviceproducenter. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.8.2021