suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Servicestyrning för äldre

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Kommunen erbjuder äldre personer rådgivning i social- och hälsotjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som ges hemma och vilka som erbjuds utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. Rådgivarna hänvisar också till andra tjänster än de som produceras av kommunen.

Servicestyrning erbjuds per telefon och vid behov hänvisar man de äldre vidare.


Gör så här

Servicestyrning för äldre ordnas i Sjundeå kommun i telefontjänsten Senior Info.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster f


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun