suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vuxensocialarbete, norra 2

  • Serviceställe

Vuxensocialarbete, norra 2 betjänar i frågor kring kompletterande utkomststöd.

Besöksadress

Nedre Malms torg 2
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.3.2023