suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Vuorovaikutustiimi

  • Serviceställe

Vuorovaikutustiimi är stadens ämbetsverk.

Besöksadress

Alexandersgatan 24
00170 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.3.2023