suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Vuorovaikutustiimi

  • Serviceställe

Vuorovaikutustiimi är stadens ämbetsverk.

Besöksinformation

Alexandersgatan 24
00170 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.1.2022