suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Viikin palveluasumisryhmä/palveluasuminen

  • Serviceställe

Viikin palveluasumisryhmä/palveluasuminen erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksinformation

Agronomstråket 2 A
00790 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 14.10.2021