suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

Verksamhetscentret Tanhua

  • Serviceställe

Verksamhetscentret Tanhua erbjuder dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksinformation

Tungränden 4
00940 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 7.30–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

Område

Helsingfors

Tillgängliga språk

finska, svenska
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 12.3.2023