suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Verksamhetscentret Polku

  • Serviceställe

Verksamhetscentret Polku erbjuder dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Rotetorpsgränden 13
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 7.30–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 6.6.2023