suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Veräjä grupphem

  • Serviceställe

Veräjä grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Otto Brandts väg 10 A
00650 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023