suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Västra hemvårdsenheten

  • Serviceställe

Västra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Gamlas, Kånala, Lassas, Malmgård, Smedjebacka, Tali, Norra Haga, Magnuskärr, Kungseken och Sockenbacka.

Besöksadress

Sliperivägen 6 A
00380 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 2.6.2023