suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vallgårds depå

  • Serviceställe

Vallgårds depå är en depå för kollektivtrafiken.

Besöksadress

Tavastvägen 86
00550 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023