suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vallgårds arbets- och träningscenter

  • Serviceställe

Vallgårds arbets- och träningscenter betjänar i frågor kring sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Gumtäktsvägen 1
00520 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2023