suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Vallgård 2 närserviceområde

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Vallgård 2 närserviceområde ger hemvård inom social- och hälsovården.

Besöksinformation

Nordenskiöldsgatan 20
00250 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 1.7.2020