suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tyynelä verksamhetscenter

  • Serviceställe

Tyynelä verksamhetscenter betjänar i frågor kring sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Väinämöinengatan 27
00100 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2023