suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tyynelä verksamhetscenter

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Tyynelä verksamhetscenter betjänar i frågor kring sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda ...

Läs mer

Besöksinformation

Väinämöinengatan 27
00100 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 27.3.2020