suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tullivuoren ryhmäkoti

  • Serviceställe

Tullivuoren ryhmäkoti erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Tullbergsvägen 4 A
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.5.2023