suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tuetun asumisen lähityö

  • Serviceställe

Tuetun asumisen lähityö betjänar i boendefrågor inom socialvården.

Besöksadress

Andra linjen 4 H
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 18.3.2023