suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tre pojkar som bär på ett kärl

  • Serviceställe

Kesko Oy skänkte de tre pojkarna, som först stod i Keskos huvudkontor vid Kanalgatan, till Helsingfors stad 1962. Sen var statyn franför Höghalms kafé tills den feyttades därifrån år 2000 till Eiraparken.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Matti Haupt (1912-1999) studerade bl.a. under Wäinö Aaltonens ledning 1932-33 och under Marino Marinis ledning i Italien 1937-39.

Konstnär ...

Besöksadress

Eiraparken, Eira
00150 Helsingfors

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 14.8.2023