suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Trafik- och gatuplanering

  • Serviceställe

Trafik- och gatuplanering betjänar i trafikplaneringsfrågor.

Besöksinformation

Folkskolegatan 3

00100Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 8.10.2019