suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Toukolahemmet

  • Serviceställe

Toukolahemmet är en boendeenhet som är avsedd för bostadslösa män i arbetsför ålder som behandlar sitt beroende.

Besöksadress

Gustav Vasas väg 13
00560 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 22.2.2024