suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tölö seniorcenter

  • Serviceställe

Tölö seniorcenter erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg i servicehuset och grupphem i närheten av Operahuset och Olympiastadion. Våra boende har fri passage till lusthuset på den lummiga innergården samt till Tölö servicehus.

Seniorcentrets dagverksamhet är avsedd för äldre som bor hemma och närståendevårdarfamiljer. Vi beaktar klienternas önskemål i dagverksamheten. Vårt mål är att våra kli ...

Besöksadress

Tölögatan 33
00260 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.3.2023