suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tölö bibliotek

  • Serviceställe

Tölö bibliotek är ett allmänt bibliotek.

Besöksinformation

Topeliusgatan 6
00250 Helsingfors

Betjäningstider

måndag 8.00–20.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 9.4.2020