suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Toivola barnhem

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Toivola barnhem betjänar i invandrarfrågor.

Besöksinformation

Mickelsgränden 6
00680 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 1.7.2020