suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjärholmen (Tjärholmnäset 1) / Småbåtshamn

  • Serviceställe

Inhägnat område

- 230 platser

- båtplatsens bredd är 2,5m - 4m

- belysning

- el, vatten, avfall

- låsbar port

- båtplatser med Y-bom, bärande dubbelbom eller akterboj och förtöjning vid stolpe

Besöksadress

Tjärholmsnäset 1
00170 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.3.2023