suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillnyktringsstation

  • Serviceställe

Tillnyktringsvården pågår tills patienten kan ta hand om sig själv. Efter uppföljningen skickas patienten hem eller till fortsatt vård.

Vid tillnyktringsstationen arbetar sjukskötare. Du kan inte komma till tillnyktringsstationen själv, utan platsen reserveras av polisen, akutmottagningen eller jourmottagningen.

Tillnyktringsvården är baserad på frivillighet. Vården är avsedd för personer över ...

Besöksadress

Bölegatan 18
00240 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.3.2023