suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tilkka grupphem

  • Serviceställe

Tilkka grupphem erbjuder boendetjänster inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Tilkgatan 1 A
00300 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023