suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Talpa, Helsingfors

  • Serviceställe

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten producerar ekonomiförvaltningstjänster (bokföring, inköpsfakturor, fakturering, betalningsrörelse och löneberäkning) för ämbetsverk och affärsv ...

Besöksinformation

Sörnäs strandväg 27 A
00500 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 1.7.2022