suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Talpa, Helsingfors

  • Serviceställe

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) producerar ekonomiförvaltningstjänster (bokföring, inköpsfakturor, fakturering och betalningsrörelse) för stadens ämbetsverk och affärsverk. Dessutom beräknar Talpa löner till Helsingfors stads personal.

Besöksadress

Sörnäs strandväg 27 A
00500 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 1.12.2023