suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sydöstra hemvårdsenheten

  • Serviceställe

Sydöstra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Hertonäs, Brändö, Kasberget, Tammelund, Degerö, Sandhamn, Nordsjö, Kallvik, Solvik och Rastböle.

Besöksadress

Stensbölebågen 21
00940 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.3.2023