suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Sundholmens småbåtshamn

  • Serviceställe

Inhägnat område

- 52 platser

- båtplatsernas bredd 2,5 m – 3 m (+ 1 st. 3,5 m med sidoförtöjning)

- belysning

- el, vatten, avfall

- låsbar port

- båtplatser med Y-bom, bärande dubbelbom

Besöksinformation

Sundholmsstranden
00180 Helsingfors

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.10.2021