suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för beslutsfattande

  • Serviceställe

Stöd för beslutsfattande är en förvaltningsenhet för undervisning och utbildning.

Besöksadress

Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 14.8.2023