suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stengårds fysioterapi

  • Serviceställe

Vi stödjer och vägleder dig i svårigheter med din fysiska funktionsförmåga och rörlighet. Man söker sig till oss på grund av exempelvis smärta, nedsatt funktionsförmåga, utskrivning från sjukhuset eller ett allvarligt funktionshinder.

I samma lokaler erbjuder vi även fysioterapi för barn och familjeträningsgrupper för gravida och föderskor som leds av en fysioterapeut.

Vuxna blir klient hos ossm ...

Besöksadress

Sibeliusgatan 14
00260 Helsingfors

Betjäningstider

måndag 8.00–17.00
tisdag 8.00–16.00
onsdag 8.00–17.00
torsdag 8.00–16.00
fredag 8.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.6.2023