suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Startcoachningen

  • Serviceställe

Startcoachningen erbjuder ungdomar verktyg för att hitta sin vardagsrytm och stärka sina egna resurser. Coachningen består av verksamhet i smågrupper och individuellt handledarstöd tre dagar i veckan. Det närmare innehållet utformas gemensamt av gruppdeltagarna. Konst och kultur står självfallet på programmet.

Besöksadress

Näckrosvägen 2 B C
01300 Vanda

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 18.3.2023