suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stara hallinto

  • Serviceställe

Stara hallinto är en ekonomiförvaltningsenhet.

Besöksadress

Ilmalagränden 2
00240 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.3.2023