suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stapelstadens ungdomsgård

  • Serviceställe

Stapelstadens ungdomsgård fungerar som ungdomslokal.

Besöksadress

Formansplatsen 5
00750 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 18.3.2023