suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stadsmuseet, Museibutiken

  • Serviceställe

Stadsmuseet, Museibutiken är ett kulturhistoriskt museum.

Besöksadress

Alexandersgatan 16
00170 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 5.12.2023