suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stadsmiljösektorns kundtjänst

  • Serviceställe

- parkering, gator och parker

- hyrning av allmänna områden

- mätningsarbeten och digitala kartor

Via servicenumret får man råd och service i sektorns ärenden, bland annat

•tillfällig hyrnin ...

Läs mer

Besöksinformation

Sörnäsgatan 1

00580Helsingfors

Betjäningstider

måndag 8.15–17.00
tisdag-torsdag 8.15–16.00
fredag 10.00–15.00

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.11.2019