suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stadin ammattiopisto, Kullervogatans enhet, hälsovårds för studerande

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Stadin ammattiopisto, Kullervogatans enhet, hälsovårds för studerande ger studerandehälsovård.

Besöksinformation

Kullervogatan 11
00610 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.5.2020