suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Specialskolan Solakallion koulu

  • Serviceställe

Specialskolan Solakallion koulu ger grundläggande utbildning på finska för årskurserna 7-9.

Besöksinformation

Mickelsgränden 6 E
00680 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 14.9.2020