suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Solina grupphem

  • Serviceställe

Solina grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Vattengränden 8 A
00270 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2023