suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sofielunds verksamhetscenter

  • Serviceställe

Sofielunds verksamhetscenter erbjuder dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Sofielundsgatan 8 A-talo
00610 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 6.6.2023