suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Södra hemvårdsenheten

  • Serviceställe

Södra hemvårdsenheten betjänar invånarna i Kronohagen, Skatudden, Sveaborg, Gloet, Ulrikasborg, Brunnsparken, Sandviken, Rödbergen, Eira, Kampen, Ärtholmen, Tölö, Busholmen, Gräsviken och Drumsö.

I närserviceområdet Femkanten 3 betjänar vi även på svenska.

Besöksadress

Sanduddsgatan 9 B
00100 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.5.2023